Αναρτήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ευχές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Για τις αλλαγές στην παιδεία...