Αναρτήσεις

Πρόσκληση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.- Γιορτή 28ης Οκτωβρίου

Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος-Επιστημονική Ημερίδα