Αναρτήσεις

ΟΛΜΕ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

Εγκύκλιος για τη δωρεάν χορήγηση πιστοποιητικών υγείας μαθητών

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ