Αναρτήσεις

Ευχές!

Υπόμνημα στον Υπουργό Παιδείας από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ