Αναρτήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ