Αναρτήσεις

Απόφαση Γενικής συνέλευσης αντιπροσώπων στις 09.09.2020, με θέμα την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και με τα νέα δεδομένα λόγω της πανδημίας