ΠΑΝΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

Σχόλια