ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΉ ΑΓΩΓΗ


Την Τρίτη στον χώρο του ειδικού σχολείου Καλαμάτας οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων όλων των ειδικών σχολείων της πόλης μας και η Ένωση Γονέων του Δήμου Καλαμάτας, παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους και σε πανελλαδικό και σε τοπικό επίπεδο.
Ακολουθεί κείμενο με τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των σχολείων και τα προβλήματα που επιζητούν άμεση λύση:
Ο ΟΗΕ θέλοντας να αναδείξει θέματα, να ενημερώσει, να προωθήσει, να αφυπνίσει την κοινωνία και να δεσμεύσει τις δράσεις των κυβερνήσεων, το 1992, ανακήρυξε την 3η Δεκέμβρη ως Παγκόσμια Ημέρα Αναπήρων. Τιμάται σε όλον τον Πλανήτη προωθώντας την κατανόηση σε θέματα αναπηρίας και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ανάπηρων πολιτών. Μια ημέρα ορόσημο για το αναπηρικό κίνημα αφού φορείς, κινήματα, σύλλογοι κλπ αναδεικνύουν τα ζητήματα αποκλεισμού και διακρίσεων που υφίστανται καθημερινά τα ανάπηρα άτομα.
Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βιώνουν κάποιας μορφής ορατής ή μη βλάβης (σωματική/κινητική, νοητική, πνευματική, ψυχική, αισθητηριακή και χρόνια ασθένεια). Στη χώρα μας τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) είναι το 10% του πληθυσμού δηλαδή ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας οι οποίοι στην πλειοψηφία τους, δεν μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα.
Αντίστοιχα υπάρχουν περίπου 150.000 μαθητές με αναπηρία ή / και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δηλαδή το 10% του μαθητικού πληθυσμού της χώρας μας. Οι μαθητές αυτοί είτε φοιτούν στο γενικό σχολείο (τμήματα ένταξης ή παράλληλη στήριξη), είτε σε ειδικό σχολείο.
Όπως αναφέρεται και στο πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το δικαίωμα στην εκπαίδευση κατοχυρώνεται στο ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο θεσπίζει την εννεαετή τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση για όλους, και την υποχρέωση του κράτους «να ενισχύει … αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα µε τις ικανότητές τους», αναγνωρίζοντας ουσιαστικά το δικαίωμα ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης σε όσους την έχουν ανάγκη, για την διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευσης για όλους.
Παρά το ότι η ειδική αγωγή αφορά το 10% του μαθητικού πληθυσμού, παρά το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην εκπαίδευση, παρά τις μεγαλόστομες εξαγγελίες των εκπροσώπων του κράτους η κατάσταση στην ειδική αγωγή δεν είναι καθόλου καλή.
Τα κύρια προβλήματα αφορούν την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων, την ακαταλληλότητα των ειδικών σχολείων σχεδόν στο σύνολό τους, αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν, διαχρονικά, στην στελέχωση των αντίστοιχων ειδικών δομών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι διανύουμε τον τέταρτο μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και τα κενά που παραμένουν, κυρίως στην παράλληλη στήριξη, χωρίς φυσικά να έχουν καλυφτεί πλήρως τα ειδικά σχολεία ή τα τμήματα ένταξης.
Στην πόλη μας πρόβλημα ακαταλληλότητας κτιρίου αντιμετωπίζει το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο . Ταυτόχρονα δεν υπάρχουν δομές αναγκαίες όπως ικανός αριθμός τμημάτων ένταξης, ένας παιδικός σταθμός για ΑμεΑ, ένα κέντρο διημέρευσης και πολλά άλλα που δεν είναι της στιγμής. Παράλληλα για μία ακόμα χρονιά υπάρχουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, σε Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Κάθε χρόνο η ίδια αγωνία από τους γονείς, κάθε χρόνο ίδια προσπάθεια υποβάθμισης του προβλήματος από τους αρμόδιους. Όμως οι ελλείψεις που περιγράφουμε ορίζουν την καθημερινότητα και το μέλλον των παιδιών μας γι’ αυτό αυτό δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Με τις μικρές μας δυνάμεις θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να σταθούν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια.
Ζητάμε τα απολύτως αναγκαία για την στοιχειωδώς ισότιμη αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
1) Πρώιμη παρέμβαση σε δημόσιες και δωρεάν δομές από τη βρεφική ηλικία, με όλο το αναγκαίο επιστημονικό δυναμικό. Δημιουργία παιδικού σταθμού για ΑμεΑ στο δήμο μας με ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους.
2) Η λειτουργία των ειδικών σχολείων σε Α’ θμια και Β’ θμια να γίνεται με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων σε σύγχρονα, ασφαλή και κατάλληλα κτίρια. Επίσης ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα Ειδικού Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών να ορίζεται από τρείς έως πέντε το μέγιστο και όχι μέχρι επτά όπως προβλέπεται από σχολικό έτος 2022-2023. (η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ να ανακληθεί)
3) Ίδρυση και λειτουργία τμημάτων ένταξης σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από μόνιμο ειδικό επιστημονικό προσωπικό και κάλυψη όλων των κενών σε παράλληλη στήριξη, για όσους μαθητές το έχουν ανάγκη.
4) Τη δημιουργία κέντρου διημέρευσης στο Δήμο μας με σκοπό της παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης και παραμονής σε 50 άτομα ΑμεΑ όπως έχει δεσμευτεί κατ’ επανάληψη η δημοτική αρχή.
5) Την άμεση ένταξη σε πρόγραμμα και στην συνέχεια την κατασκευή των σχολικών κτιρίων του Ειδικού Δημοτικού και του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου.
6) Δημιουργία «προσβάσιμης αλυσίδας», δηλαδή αλυσιδωτή προσβάσιμη μετακίνηση στον χώρο, χωρίς ασυνέχειες και εμπόδια προς όλα και σε όλα τα δημόσια/ δημοτικά κτίρια και φυσικά στα σχολεία, με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές για τα κτίρια και για τους υπαίθριους χώρους.
7) Μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευή των νέων κτιρίων να γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις στα υπάρχοντα κτίρια του Ειδικού Δημοτικού και του Ειδικού Ενιαίου Γυμνασίου και Λυκείου όπως έχουν κατ’ επανάληψη ζητηθεί από τους διευθυντές των σχολείων. (wc , χρωματισμοί, προκατασκευασμένοι οικίσκοι ειδικών προδιαγραφών)Σχόλια